LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 18
Który z interfejsów jest portem równoległym?

A.
B.
C.
D.