LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 14
Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
A.
B.
C.
D.