LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?

A.
B.
C.
D.