LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 2
Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
A.
B.
C.
D.