LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 34
Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
A.
B.
C.
D.