LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 18
Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
A.
B.
C.
D.