LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 41
Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G

A.
B.
C.
D.