LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 11
Który środek ochrony indywidualnej jest najczęściej stosowany przy wykonywaniu napraw urządzeń elektronicznych w serwisie RTV?

A.
B.
C.
D.