LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 32
Brak opaski uziemiającej na przegubie ręki pracownika przy montażu układów CMOS może być przyczyną

A.
B.
C.
D.