LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 47
Uszkodzone lub zużyte elementy i podzespoły elektroniczne należy

A.
B.
C.
D.