LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 24
Udzielając pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy

A.
B.
C.
D.