LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 14
Na rysunku przedstawiony jest symbol
A.
B.
C.
D.