LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Które zmiany w układzie kostnym powoduje proces starzenia się człowieka?

A.
B.
C.
D.