LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 32
Które z wejść układu na rysunku będzie "połączone" z wyjściem Y, jeśli wejścia adresowe są w stanie A=1, B=1, C=1?
A.
B.
C.
D.