LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 32
W celu zmniejszenia obrzęku po stłuczeniu stopy należy zastosować

A.
B.
C.
D.