LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 3
Oklepywania klatki piersiowej nie należy wykonywać w przypadku

A.
B.
C.
D.