LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 22
W celu ułatwienia pacjentowi odksztuszania zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych, oklepywanie klatki piersiowej należy wykonać po

A.
B.
C.
D.