LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 19
Założenie okładu rozgrzewającego na przedramię powinno przebiegać w następującej kolejności: natłuszczenie skóry, założenie warstwy wilgotnej, założenie

A.
B.
C.
D.