LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 38
Do skutków długotrwałego unieruchomienia pacjenta w łóżku zalicza się

A.
B.
C.
D.