LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 1
Temperatura mieszanki odżywczej stosowanej do karmienia pacjenta przez zgłębnik nie powinna przekraczać

A.
B.
C.
D.