LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 32
93-letnia podopieczna jest sprawna ruchowo, ale ma zawroty głowy i zaburzenia równowagi. W tej sytuacji opiekun powinien zaproponować podopiecznej

A.
B.
C.
D.