LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 11
Osobie lubiącej taniec i zabawy ruchowe przy muzyce należy zalecić w ramach organizacji czasu wolnego

A.
B.
C.
D.