LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 1
Poniżej przedstawiona jest funkcja logiczna opisująca układ przełączający. Dla której kombinacji sygnałów a, b, c wartość tej funkcji będzie wynosiła "1"?
A.
B.
C.
D.