LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 16
W celu ćwiczenia pamięci, podopiecznemu w początkowym okresie choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować

A.
B.
C.
D.