LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 23
W celu zapewnienia bezpieczeństwa unieruchomionemu w łóżku pacjentowi, który jest zdezorientowany i chce wyjść z łóżka, opiekun powinien zastosować

A.
B.
C.
D.