LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 11
Które z działań związanych z myciem głowy w łóżku zagraża bezpieczeństwu chorego?

A.
B.
C.
D.