LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 7
Co należy zrobić w sytuacji, gdy pacjent zakrztusił się i ma trudności w oddychaniu?

A.
B.
C.
D.