LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 24
W celu ułatwienia choremu adaptacji do warunków panujących w szpitalu, opiekun powinien przede wszystkim wskazać pacjentowi

A.
B.
C.
D.