LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 19
W kontakcie z osobą kompensującą niedosłuch aparatem słuchowym, przekazując komunikat werbalny należy mówić

A.
B.
C.
D.