LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Do pielęgnacji skóry wokół stomii należy zastosować

A.
B.
C.
D.