LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 12
Jaka powinna być kolejność postępowania z odebranym od pacjenta basenem lub kaczką?

A.
B.
C.
D.