LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 3
Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia

A.
B.
C.
D.