LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 1
Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia

A.
B.
C.
D.