LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 12
Parametr face znacznika <font> służy do określenia

A.
B.
C.
D.