LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 33
Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest w celu poprawnego wyświetlania

A.
B.
C.
D.