LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 6
Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

A.
B.
C.
D.