LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 37
Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?

A.
B.
C.
D.