LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

A.
B.
C.
D.