LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 3
Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci

A.
B.
C.
D.