LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 8
Częstotliwość próbkowania ma wpływ na

A.
B.
C.
D.