LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 21
Wysokość dźwięku zależy od

A.
B.
C.
D.