LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 4
Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to

A.
B.
C.
D.