LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZE艃 2015

Pytanie nr 18
Kod

SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30)

spowoduje wybranie

A.
B.
C.
D.