LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 9
Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia

A.
B.
C.
D.