LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 25
Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.