LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 34
W algebrze relacji operacja selekcji polega na

A.
B.
C.
D.