LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 1
Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.

A.
B.
C.
D.