LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 8
Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu

A.
B.
C.
D.