LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 38
Deklaracja w języku JavaScript:

var x=true;

powoduje, że zmienna x jest typu

A.
B.
C.
D.