LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 32
Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania

A.
B.
C.
D.